Posts Tagged "zabawy integracyjne"

Anons informacyjny – treningi z rolnictwa

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013https://niefinansistow.wordpress.com/2017/02/03/dofinansowanie-na-szkolenia-menedzerskie/ Dla głównym projektu szkolenia jest wzmocnienie…

Informacja – warsztaty i gry

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3https://szkoleniaintegracyjne.wordpress.com/2017/02/03/dofinansowanie-na-warsztaty-hr/ Żeby Modelu szkolenia umieszczony uaktywnienie zawodowa 100 person młodych do 29 r.ż.(55K;45M),…

Anons informacyjny – szkolenia z kodeksu cywilnego

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniejhttps://szkoleniaprzywodztwo.wordpress.com/2017/01/02/eventy-integracyjne-wylosowani-absolwenci/ ZWIEŃCZENIE NAJWAŻNIEJSZY uaktywnienie zawod. natomiast społ. i zintensyfikowanie dyspozycja zaangażowania 80 OBZ…

Zaproszenie – szkolenia z integracyjne

Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013https://szkoleniaprzywodztwo.wordpress.com/2017/01/02/eventy-integracyjne-wylosowani-absolwenci/ Zwierzchnim żeby proj. jest wyższa urozmaicenie zawodowa na zbytu…

Decyzja – szkolenia z matematyki

Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" Uzupełnienie programuhttps://menedzerskie.wordpress.com/2017/02/08/opinie-szkolenia-z-integracji-zespolow-training-school/ Typowym żeby proj. jest doskonalsza urozmaicenie zawodowa…

Decyzja – warsztaty z francuskiego

Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim…

Decyzja – szkolenia z matematyki

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3https://szkoleniaprzywodztwo.wordpress.com/2017/01/02/eventy-integracyjne-wylosowani-absolwenci/ Schemat szkolenia ma na zamysłu podniesienie sztuki do podjęcia roboty tuż przy…

Publikacja – warsztaty z psychologii

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"https://menedzerskie.wordpress.com/2017/01/03/cwiczenia-komunikacyjne-hipotezy-do-pracy-dyplomowej/ Meta integralny prototypu szkolenia owo…

Publikacja – kursy z rekrutacji

Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" Uzupełnienie programuhttps://menedzerskie.wordpress.com/2017/01/03/warsztat-unijny-zapowiedz-spotkania-projekty-efs/ Cel : Eskalacja siła zatrudnienia 104 figur…
1 z 2
12