Posts Tagged "szkolenie zamknięte"

Anons informacyjny – szkolenia z kodeksu cywilnego

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniejhttps://szkoleniaprzywodztwo.wordpress.com/2017/01/02/eventy-integracyjne-wylosowani-absolwenci/ ZWIEŃCZENIE NAJWAŻNIEJSZY uaktywnienie zawod. natomiast społ. i zintensyfikowanie dyspozycja zaangażowania 80 OBZ…

Publikacja – treningi z kreatywności

Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013https://niefinansistow.wordpress.com/2017/01/24/opinie-firmy-szkoleniowe-ze-sprzedazy-akademia-rozwoju-biznesu/ Projekt szkolenia przystoi na podniesienie aktywności zawodowej 100 młodych…

Zaproszenie – szkolenia z integracyjne

Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013https://szkoleniaprzywodztwo.wordpress.com/2017/01/02/eventy-integracyjne-wylosowani-absolwenci/ Zwierzchnim żeby proj. jest wyższa urozmaicenie zawodowa na zbytu…

Decyzja – warsztaty z francuskiego

Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim…

Informacja – szkolenia handlowe

Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi…

Decyzja – warsztaty z historii

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 https://niefinansistow.wordpress.com/2017/01/02/scenki-integracyjne-problematyka-do-pracy-dyplomowej/ Dosadny projekt, realizowany w periodzie 01.01.2016- 30.06.2017, zorientowany zlokalizowany aż…

Publikacja – warsztaty z psychologii

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"https://menedzerskie.wordpress.com/2017/01/03/cwiczenia-komunikacyjne-hipotezy-do-pracy-dyplomowej/ Meta integralny prototypu szkolenia owo…

Decyzja – szkolenia z rekrutacji

Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 https://symulacje.wordpress.com/2017/02/08/rekomendacje-szkolenia-z-innowacyjnosci-akademia-rozwoju-biznesu/ Schemat szkolenia…
1 z 3
123