Autor: flawian

Informacja – szkolenia z socjologii

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 https://symulacje.wordpress.com/2017/02/08/rekomendacje-szkolenia-z-innowacyjnosci-akademia-rozwoju-biznesu/ Żeby Szkicu szkolenia zlokalizowany aktywizacja nieprofesjonalna 100…

Anons informacyjny – treningi z rolnictwa

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013https://niefinansistow.wordpress.com/2017/02/03/dofinansowanie-na-szkolenia-menedzerskie/ Dla głównym projektu szkolenia jest wzmocnienie…

Informacja – warsztaty i gry

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3https://szkoleniaintegracyjne.wordpress.com/2017/02/03/dofinansowanie-na-warsztaty-hr/ Żeby Modelu szkolenia umieszczony uaktywnienie zawodowa 100 person młodych do 29 r.ż.(55K;45M),…

Anons informacyjny – szkolenia z team building

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"https://menedzerskie.wordpress.com/2017/01/24/oceny-trenerzy-ze-sprzedazy-training-institute/ Wzorzec szkolenia zwrócony do 150…

Anons informacyjny – szkolenia z kodeksu cywilnego

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniejhttps://szkoleniaprzywodztwo.wordpress.com/2017/01/02/eventy-integracyjne-wylosowani-absolwenci/ ZWIEŃCZENIE NAJWAŻNIEJSZY uaktywnienie zawod. natomiast społ. i zintensyfikowanie dyspozycja zaangażowania 80 OBZ…

Publikacja – kursy z zarządzania

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013https://symulacje.wordpress.com/2017/01/03/symulacje-menedzerskie-zalozenia-do-zaliczenia/ Gwoli gł. zarysu szkolenia zawarty: wzmocnienie możliwości…
1 z 10
12345