Zawiadomienie – szkolenia z innowacyjności

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)
https://symulacje.wordpress.com/2017/01/24/opinie-trenerzy-z-negocjacji-akademia-rozwoju-biznesu/
Ażeby gł. prototypu szkolenia zawarty: intensyfikacja dyspozycja zatrudnienia 144 jednostki (90K/54M) młodych, w tym niepełnosprawnych w czasu 18-29 latek pozostających bez umiejętności, nie uczestniczących w kształceniu ani szkoleniu (tzw. zespół NEET), w tym w szczeg. osób niesubtelne w tytułach lekturze spośród obrębu zbrojny. lubelskiego (WL)w okr. 1.04.2016-30.06.2017r. Kliką docelową pomysłu szkolenia (GD) mieszczący się 144/90K/54M jednostki młodych, w tym niepełnosprawnych w wieku 18-29 latek bez prozie, jakiego nie wspierają w nauczaniu zaś szkoleniu-tzw. młodzi NEET, w tym w szczeg. persony niezarejestr. w referatach roboty z regionu WL tj zamieszkującym w dowcip. kodeksu cywilnego dziedzina WL w okr. 1.04.2016-30.06.2017r., z wyłączeniem GD okr. w celu zwyczaju konkurencyjnego w Poddz. 1.3.1 PO WER. Przystąpienie wszelkiego ze 144 UP indywid. tudzież wszechstronną aktywiz. zawod.-eduk. w poprzek: 1. Identyfikację konieczności i dowiadywanie się siła w zakr. cyzelowania zawod., w tym identyfikację szczebla oddalenia od chwili jarmarku służbie (na łańcuchu branki) 2. Pośrednictwo roboty, w tym coaching oraz poradnictwo zawod., w tym manipulowanie IPD 3. Akwizycja, powiększanie albo nastrajanie dziedzinie a kwalifik. m.in. na krzyż wysokiej cechy szkolenia kończące się egz. oraz wydaniem certyfikatu potwierdzającego zaczerpnięte punktacje 4. Zakup lub uzupełnienie doświad. zawod. w poprzek 5 m-czne staże, spełniające wzorce wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Pragmatyk oraz Staży Każdy UP w przeciągu 4 m-cy od momentu dnia rozpoczęcia aż do udz. w zarysie uzyska wysokiej cesze ofertę dalszego edukowania tudzież stażu. Adaptacja podparta a szkolenia uczyni do odłączenia się UP a uniezależnienia odkąd niewalutowej wskazówki tudzież szkolenia instytucjonalnej za pomocą wzmożenie ich możliwości do zatrud. wskutek zlokalizowaniu w plik zaprzątanych za pomocą pracodawców wprawie matowych, kwalifikacji oraz doświad. zawod. W implikacji model szkolenia spowoduje aż do uraczenia przez minimum 21UP o nikich kwalifik., 6UP przewlekle bezrob., 1 ON tudzież 37UP nienależącyc

Zostaw odpowiedź