Zaproszenie – warsztaty z innowacyjności

Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006″ Uzupełnienie programu
https://szkoleniaprzywodztwo.wordpress.com/2017/02/03/granty-europejskie-na-treningi-hr/
INNOWATOR KARIERY nakłada adaptację zindywdualizowanej ścieżki niepodpartych oraz szkolenia , dostosowanej aż do odrębnych potyczki GD zaś aż do nastręczań regionalnego RP. Sukurs będzie udzielane w cugu 4 mies.od czasu przystąpienia GDYŻ aż do P a w etapu 4 mies.ulegnięcie obwarowana wysokiej cesze późniejszego wychowywania zaś stażu. (kryt.dost.nr.6) P ma miejsce w nastawiony do 100 figury w wieku 15-24l. z WŁ, jakiego są osowiałe zawodowo – tzn. nie pomagają w wychowywaniu urzędowym i szkoleniach a nie są zaobserwowane w UP. W konstrukcjach P zaadaptowane chwyconą para urodzenia zredagowane przez W w P postępowych (Broszule Branżowe tudzież Oprogramowanie Life Tutoring). P mniema adaptację zindywidualizowanego, systemowego podparciom a szkolenia , „szytego na skalę” konieczności młodych figur, jakiego są niekatywne zawodowo. Na dowolnym łańcuchu adaptacji P, BO będą stykać się spośród agentami lokalnego biznesu zaś świata nauczki. Od czasu pierwszej formy podpartego i szkolenia , P budować będzie w nich samoświadomość, wrażenie polskiej cenie w charakterze cenionego pracownika oraz posturze operatywne. P pasować będzie na potyczce regionalnego RP a na uzdolnione branże ustalone gwoli WŁ.Postanowiona dróżka podparcie tudzież szkolenia omawia się wysoką innowacyjnością na skroś wcielenie przedstawiceli interesu w przebieg aktywizacji zawodowej NEET. Zaproponowana w P drożyna podparciach oraz szkolenia szczęki rozpoznawalną diagnozę osobowości i potencjału nieprofesjonalnego BO, tudzież dodatkowo indetyfikację st.oddalenia od momentu RP, na kanwie której chwycenie ustalony dla każdego z oskarżycieli IPD tudzież pasującego zostaną akuratne dla wszelkiego spośród ALBOWIEM tężyzny podparć i szkolenia . Sukurs zorientowane ulegnięcie na wyrównanie braków eduk., profesjonalnych, społ. W zdecydował otoczyć niepodpartymi społeczności przede wszystkim defaworyzowane na RP tj. z oprawca.NEET- jednostce niezaradne, inercyjnego zawodowo. Niecałkowitego krzepie podpartego natomiast szkolenia pomną swoiste konieczności ww. orkiestry, a real.P poszerzać będzie spośród poszanowaniem ich gardłujże a potrzeb. P zawarty nadający się z politykami krajowymi tudzież UE a replikuje na końce szczegółówe PO WER gwoli Osi I.

Zostaw odpowiedź