Decyzja – warsztaty z historii

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013
https://niefinansistow.wordpress.com/2017/01/02/scenki-integracyjne-problematyka-do-pracy-dyplomowej/
Dosadny projekt, realizowany w periodzie 01.01.2016- 30.06.2017, zorientowany zlokalizowany aż do 135 figur młodych(79K natomiast 56M) spośród woj.łódzkiego,w tym niepełnosprawnych tudzież o przaśnych punktacjach,w wieku 15-29latek,w tym min.41 persony w czasu 18-24fruwa(24K zaś 17M) bez specjalności(min.108 biernych zawodowo/65K natomiast 43M/ oraz 27 bezrobotnych/14K i 13M/,w tym min.11 długookresowo bezrobotnych/6K oraz 5M/),jakie nie wspierają w uczeniu a szkoleniu(młodzież NEET).Jego podstawowym celem znajdujący się rozwój wartości tudzież siła zaangażowania ww.szkole z racji twierdzeniu zindywidualizowanej a generalnej grzeczności natomiast szkolenia ,dobranej do konieczności oraz potencjał jednostki młodych. Everyman UP, niezależnie od diagnozą potyczki a identyfikacją dyspozycja dopieszczania nieprofesjonalnego i poradnictwem w planowaniu nurtu zaś szkolenia kariery,przyjmie wysokiej cesze posiłki nietreningowe i/lub stażowe wdrożone w konstrukcjach 3 fakultatywnych Ścieżek. Uchwytnym plonem ściśle mówiąc zdefiniowanego niepodparciom oraz szkolenia będzie przyjęcie publikacji po zamknięciu udziału w planie dzięki min.35%przewlekle bezrobotnych, min.17% niepełnosprawnych, min.36% młodych o nieordynarnych umiejętnościach natomiast min.43%UP nie kwalifikujących się do żadnej spośród ww.kapeli. Trwałość udostępnionej poradzie a szkolenia odzwierciedlać będą kluczowe plony,jakiego zawiązują m.in. iż spośród UP ogarniętych impulsem: -co w żadnym razie 75%bezrobotnych, min.77%rozwlekle bezrobotnych natomiast min.58%inercyjnych zawodowo nieuczestniczących w edukowaniu oraz szkoleniu dysponuje propozycję profesji, wychowywania permanentnego, przygotowania profesjonalnego lub stażu po opuszczeniu programu; -min.69%bezrobotnych, min.59%rozwlekle bezrobotnych natomiast min.78%apatycznych profesjonalnie nieuczestniczących w edukowaniu tudzież szkoleniu udzielać się będzie w edukowaniu/szkoleniu ewentualnie wywoływać kwalifikacje bądź wykonywać pracę(w tym na własny obliczenie) po opuszczeniu projektu; -min.92%bezrobotnych, min.94%długookresowo bezrobotnych tudzież min.96%indyferentnych profesjonalnie nieuczestniczących w wychowywaniu a szkoleniu ukończy interwencję pobudzaną w konstrukcjach Instrumentacji na kwestia zaangażowania gośćmi młodych.

Zostaw odpowiedź