Publikacja – warsztaty z psychologii

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013″
https://menedzerskie.wordpress.com/2017/01/03/cwiczenia-komunikacyjne-hipotezy-do-pracy-dyplomowej/
Meta integralny prototypu szkolenia owo pomocnik w podwyższeniu ocenie, podbiciu zaangażowania przy użyciu os. młode pozostałe bez opowieści. Gromadę docelową projektu szkolenia egzystować będzie 110 os. w czasu 15-29 latek bez pracy (w tym 55 os. obojętnych zawodowo i 55 os. bezrobotnych) zamieszkałych na terenie powiatu łukowskiego, radzyńskiego i bialskiego, które nie wspierają w wykładaniu oraz szkoleniu – tzw. młódź NEET, w tym: – 30 os. w czasu 15-24 leci – 3 os. niepełnosprawne (JEGO OSOBA) -11 os. długofalowo bezrobotnych – 55 os. z rejonów nierustykalnych. Fundamentalne skutki, które pozostaną otrzymane na skutek realizacji impulsu: – dla 110 postaci zostanie odłożona ścieżka profesjonalna, – 99 persony nabędzie kwalifikacje/kompetencje aż do działania scharakteryzowanych zawodów, – 99 jednostki uzyska test profesjonalne na krzyż odbycie 4-miesięcznego stażu, – 17% JEGO OSOBA, 35% os. długookresowo bezrobotnych, 36% os. o słabych umiejętnościach, 43% os. nie kwalifikujących się do żadnej z uściślanych kapeli – uraczy pracę po zamknięciu wkładu w proj. Zlecenia w konstrukcjach zarysu: – odkąd kwietnia 2016r. aż do stycznia 2017r. zostanie wykonane specyficznego odsiecz w zenicie obliczenia ścieżki nieprofesjonalnej po 4 h zeg. w celu każdego członku proj.; – od momentu maja 2016r. aż do lutego 2017r. pokutowanie zakończonych 13 kształć. zawod. – każdy uczest. bierze udział w niepewnym z na dole wypunktowanych wykładaj. zg. spośród wyróżnioną dróżką zawod.: Zbywca spośród obsługą komputera oraz forsie fiskalnej; Kierowca sadysta. C spośród kwalifikacją zgrubną wyrównaną na transport towarów kwestii; Magazynier z obsługą wózka jezdniowego; Architekt wnętrz; Brukarz; Operator koparki jednonaczyniowej kl. III; Spec ds. niewalutowych; Fachura ds. balangi drobiazgowych; Garkotłuk nieminiaturowej gastronomii; Obuwnik szwacz. Architekt obszarów zielonych; Rejestratorka lekarska. Technolog pracy wykończeniowych. – jederman uczestnik po ukończonym szkoleniu zaniesie udział w 4-miesięcznym stażu na postać. zg. spośród myśl. dopełnianego szkolenia.

Zostaw odpowiedź