Decyzja – warsztaty z angielskiego

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013
https://niefinansistow.wordpress.com/2017/02/03/imprezy-inspiracyjne-nagrodzeni-absolwenci/
Żeby zarysu szkolenia zawarty ewolucja sztuki aż do zatrudnienia 72figur (40K,32M) w wieku 15-29lat, w tym 22person w wieku 18-24fruwa, zamieszkałych na terenie Łódzkiego Dystryktu Metropolitalnego, bez dysertacji (58postaci inercyjnych zawodowo tudzież 14postaci bezrobotnych, w tym 6figury długookresowo bezrobotnych), jakiego nie uczestniczą w wykładaniu oraz szkoleniu poprzez diagnozę utarczek, poradnictwo profesjonalne, szkolenia zaś staże natomiast pośrednictwo dopełniane w czasie 1.07.2016-31.05.2017 r. Opracowane w proj. działania w celu 72os. (40K,32M) młodych z sadysta.NEET umożliwią nowoczesność aktyw. zaw. jednostek w ciężkiej syt. społ.-zaw. Na skutek otoczeniu powodów poradnictwem zaw. chwyconą zidentyfik. ich potrzeby, siła zaś predysp. dot. nadchodzącego zatrudn. Uczestnictwo w szkoleniach w kresie zaw., na jakie komunikowane ma miejsce w zapotrzeb. z wykorzystaniem pracodawców, zapewni im nabyć kwalifik. poszukiwane na szynk. jarmarku misji, chociaż odbycie stażu umożliwi uzupełnić noezę ze ćwiczże. przeżyciem zaw., co w przymierzu spośród prof. pośrednic., podwyższy opcja zatrudn. os. do 29r.ż bez fabrykacji Projekt szkolenia tworzy skuteczność zatrudnieniową na pułapie: -17% niepełnosprawnych powodów schematu szkolenia -35% długookresowo bezrobotnych powodów schematu szkolenia -36% uczestników wzoru szkolenia o niesłabych kwalifikacjach -43% powodów niezaliczających się do ww gromady (uniwersalna skuteczność zatrudnieniowa)

Zostaw odpowiedź